Top

Contact


WROCŁAWSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE S.A.
ul. Paderewskiego 35
51-612 Wrocław

NIP: PL898-21-08-156 REGON: 932776950
KRS: 0000092365 , VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
Kapitał założycielski: 2.635.000 PLN

 

SIEDZIBA WTS S.A.
al. Paderewskiego 35 (Budynek nad parkiem maszyn)
51-612 Wrocław

Telefon do sekretariatu: 601 245 125
e-mail do sekretariatu: sekretariat@wts.pl 
e-mail w sprawie sprzedaży biletów: bilety@wts.pl 

e

Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00

 

Biuro
fb tt in lin
Facebook Twitter Instagram LinkedIn
facebook.com/WTSSparta twitter.com/WTSSparta instagram.com/wtssparta linkedin.com/company/wtsspartawroclaw